AUTOSUFICIÈNCIA TERRITORIAL (VIDA LOCAL 24 HORES)

Vida local 24 hores, suposa tenir cobertes totes les necessitats bàsiques a nivell local, incloent-hi el treball, sense necessitat de desplaçaments.

Els seus tres pilars bàsics són la relocalització, les energies renovables i les xarxes socials. Hauríem de tornar a posar de nou en funcionament fàbriques i tallers locals, per atendre les necessitats del nostre consum, però fent servir els coneixements tècnics més avançats, accessibles des d’Internet.

Per les mercaderies que ens facin falta, podríem gestionar intercanvis amb territoris propers per al seu abastament. L’energia necessària es podria proveir de forma autosuficient a nivell local amb energies renovables.

Els recursos humans podrien ser els de joves amb una alta formació, condemnats a l’emigració forçosa i els d’aturats majors de 40 anys, que malauradament, segurament mai més trobaran feina en el món del mercat, però si poden fer-ho en el de la societat civil, en el tercer sector sense afany de lucre.

Només és possible en una societat organitzada en xarxes, formades per eco sistemes culturals, que actuen com a nodes que intercanvien entre ells, els seus productes sobrants amb els que els hi falten.

Paradoxalment, aquest plantejament, és menys utòpic que el d’intentar reformar un sistema capitalista irreformable. Si més no, podríem començar a pal•liar de forma paral•lela al sistema actual, la xacra de l’atur.

En tot cas, el camí a seguir en cap moment ha de ser “anti” sinó a “favor” de l’autosuficiència territorial i sempre amb resultats millors, que els que resignadament haurem de patir, si no fem res per solucionar l'atur estructural crònic.

Per l’autogovern municipal es podrien crear Consells Ciutadans de gestió comunitària.