ENERGIES RENOVABLES

Segons l’economista Jeremy Rifkin a Espanya (Catalunya) es podrien crear milions de llocs de treball, convertint els terrats dels blocs de pisos en petites plantes productores d’energies renovables, per convertir-los en energèticament autosuficients, sense tenir necessitat de cap energia externa.

Tenim suficient energia com per proveir a l’espècie humana fins el final de la historia. Però on l’emmagatzemem? En els edificis!