ANTIFRAGILITAT

Capacitat per resistit als cops, millorant amb ells. També la capacitat per prosperar en l’aleatorietat, la incertesa i el desordre.