RELOCALITZACIÓ

L’autosuficiència territorial tracta de produir localment, els productes necessaris per a la vida diària, utilitzant les tecnologies més avançades, assequibles en un món global que es comunica i relaciona per Internet.

Només és possible en una societat organitzada en xarxes, formades per eco sistemes culturals, que actuen com a nodes que intercanvien entre ells, els seus productes sobrants amb els que els hi falten.