XARXES SOCIALS

L’ Autosuficiència Territorial suposa la creació de models de producció per al consum local, amb els coneixement que proporcionen les xarxes socials distribuïdes, que permeten via Internet, el lliure accés al coneixement i la comunicació a nivell global.